KHANG GIA - NHÀ MÁY SẢN XUẤT TỎI ĐEN

KHANG GIA - NHÀ MÁY SẢN XUẤT TỎI ĐEN

Tỏi đen Blaga thuộc Công ty Thực Phẩm Khang gia là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất thành công Tỏi đen...

Chi tiết
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỎI ĐEN BLAGA

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỎI ĐEN BLAGA

Tỏi đen Blaga cam kết cung cấp đầy đủ và trung thực những thông tin về sản phẩm đồng thời côi trọng công tác quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm...

Chi tiết
QUY TRÌNH SẢN XUẤT TỎI ĐEN BLAGA

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TỎI ĐEN BLAGA

Tỏi đen Blaga được sản xuất theo đúng quy trình công nghệ cao, được kiểm tra chất lượng theo đúng quy trình kỹ thuật...

Chi tiết